Buurtbusvereniging Borne

Privacybeleid

AVG 25 mei 2018 Buurtbusvereniging Borne Privacy Verklaring.

Inleiding:

Op 25 mei 2018 treedt de “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG) in werking.
Deze verordening is reeds in 2016 vastgesteld door de Europese Unie. Bij het in werking treden van de AVG vervalt de “Wet bescherming persoonsgegevens” (WBP) en moet worden voldaan aan de regelgeving volgens de AVG.

De Buurtbusvereniging (BBV) Borne beheert voor de uitvoering van haar taak persoonsgegevens van haar de leden en zal moeten voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de AVG. Toezicht op naleving wordt gedaan door de autoriteit persoonsgegevens (AP).
Op grond daarvan is het beheer en het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging worden vastgelegd.

In het document “beheer persoonsgegevens” is het beheer en de maatregelen die getroffen zijn om te voldoen aan de nieuwe regelgeving beschreven.

De BBV Borne zal persoonlijke gegevens van haar leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens:

Wanneer u lid wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u versterkte gegevens vastgelegd. De BBV gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van haar taak: het doen rijden van de Buurtbus.

Het Infobulletin van de BBV, bedoeld om leden te informeren over de BBV. Gegevens worden niet gedeeld met derden.
Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Daarnaast worden aanvullend administratieve gegevens opgeslagen:

 • Status en soort lid
 • Beschikbaarheid
 • Datum medische keuring en geplande vervolgkeuring

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens:

 • Recht van verzet: op verzoek zal toezending van het infobulletin worden stopgezet.
 • Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonsgegevens, die door de BBV Borne zijn vastgelegd.
 • Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
 • Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zulle de genoemde persoonsgegevens worden gewist.
 • U kunt dit via de mail aan de secretaris van de BBV melden of bellen met de secretaris van de BBV.

Bewaartermijn:

Gegevens worden tot 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

Gebruik van cookies:

Op de website van de BBV Borne wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. En ook geen andersoortige “tracking” middelen.
Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina’s bezocht worden.

Verwijzingen naar andere websites:

Op de website van de BBV Borne treft u links aan naar andere websites. Waaronder ook verwijzingen naar een aantal sociale media.

Vragen:
Vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u via e-mail aan de secretaris van de BBV richten.

Wijzigingen:

Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.
Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.

 Het bestuur.

Technische realisatie door Comfort Studio Digital Development uit Borne